نرخ نامه بیمه شخص ثالث خودروها در سال95 
چاپ 

نرخ نامه بیمه شخص ثالث خودروها در سال۹۵

حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۷۶،۰۰۰ ریال برای اتوبوس و بارکش ۲،۵۳۵،۰۰۰ ریال و برای موتورسیکلت ۶۳۳،۰۰۰ ریال است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه می شود.

حق بیمه سالانه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده و انواع وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵ اعلام شد.

 

حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵ با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) ۲۵۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، تعهدات مالی ۶ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و تعهدات بیمه حوادث راننده ۲۵۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است.

 

براساس اعلام بیمه مرکزی نرخ بیمه اجباری شخص ثالث سال ۹۵ برای سواری های کمتر از چهار سیلندر شامل ۰۰۰، ۹۱۰، ۶ ریال، پیکان،‌ پراید و سمند ۰۰۰ ،۱۸۰، ۸،سایر چهار سیلندرها ۰۰۰، ۶۱۶، ۹و برای بیش از ۴ سیلندر ۱۰.۷۶۷.۰۰۰ ریال تعیین شده است.

 

همچنین مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس،‌تاکسی، کرای و مسافر کش شخصی درون شهری ، بیست درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری،‌ سی و پنج درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.

 

براساس نرخ نامه اعلام شده نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ برای انواع موتورسیکلت گازی ۱،۷۱۶،۰۰۰،دنده ای بک سیلندر ۲،۰۹۶،۰۰۰ دو سیلندر به بالا ۲،۳۰۳،۰۰۰  و برای موتور سیکلت دنده ای دارای سه چرخ با ساید کار ۲،۴۷۶،۰۰۰ ریال تعیین شده است .

 

براساس نرخ نامه بیمه مرکزی ایران نرخ بیمه شخص ثالث برای انواع بارکش تا یک تن ۸،۴۶۴،۰۰۰ ریال ،بیش از یک تن تا سه تن۱۰،۱۹۱،۰۰۰ریال ،بیش از سه تن تا پنچ تن ۱۲،۸۹۷،۰۰۰ ریال ،بیش از پنچ تن تا ده تن ۱۶،۵۲۵،۰۰۰ریال ،بیش از ده تن تا بیست تن ۱۹،۲۳۱،۰۰۰ ریال و برای بارکش های با ظرفیت بیش از بیست تن ۲۰،۳۸۲،۰۰۰ ریال تعیین شده است .

 

علاوه بر این نرخ بیمه شخص ثالث برای سایر وسیله نقلیه ،حق بیمه  همچون ماشین الات کشاورزی راه سازی و ساختمانی ۵،۰۶۷،۰۰۰ ریال، حمل زباله و خیابان پاک کن ها ۸،۲۳۴،۰۰۰ ریال تعیین شده است .

 

در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود پنچاه درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل استفاده شود بیست و پنچ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

 

براساس این نرخ نامه بیمه شخص ثالث برای وسائل نقلیه عمومی تا ۷ نفر با احتساب راننده ۱۹،۸۰۶،۰۰۰ ریال ،۹ نفربا احتساب راننده ۲۰،۳۸۲،۰۰۰ ریال،ون با ظرفیت ۱۰ نفره با احتساب رانند ۲۰،۶۱۲،۰۰۰ ریال ،مینی بوس با ۱۶ نفره با احتساب راننده ۲۵،۳۳۳،۰۰۰ ریال،مینی بوس با ۲۱ نفره با احتساب راننده ۲۶،۳۱۲،۰۰۰ ریال ،اتوبوس ۲۷ نفره با احتساب راننده و کمک ۳۸،۸۰۶،۰۰۰ ریال ، اتوبوس ۴۰ نفره با احتساب راننده وکمک ۴۸،۸۲۴،۰۰۰ ریال ،اتوبوس ۴۴ نفره با احتساب راننده وکمک ۵۱،۸۱۸،۰۰۰ ریال تعیین شده است .

 

به وسایل نقلیه عمومی که متعلق به بیمه گذار بوده و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد یا درصورتی که متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل نقل دانش آموز و دانشجویان باشد و نیز به وسایل نقلیه عمومی شهری بیست درصد تخفیف داده خواهد شد.

 

بنابر گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه حق بیمه آمبولانس و سایل نقلیه ویژه حمل خون حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

 

در مورد وسایل نقلیه ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

 

چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه بیش از پانزده سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال دو درصد و حداکثر ده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

 

حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۷۶،۰۰۰ ریال برای اتوبوس و بارکش ۲،۵۳۵،۰۰۰ ریال و برای موتورسیکلت ۶۳۳،۰۰۰ ریال است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه می شود.

 

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه نرخ نامه خود  درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه برای سال ۹۵ را هم به این شرح اعلام کرد ؛سال دوم ۱۰ درصد تخفیف ،سال سوم ۱۵ درصد تخفیف ،سال چهارم ۲۰ درصد تخفیف ،سال پنچم ۳۰ درصد تخفیف سال ششم ۴۰ درصد تخفیف ،سال هفتم ۵۰ درصد تخفیف،سال هشتم ۶۰ درصد تخفیف و برای سال نهم و به بعد ۷۰ درصد تخفیف لحاظ شده است.

 

بر اساس قانون به حق بیمه هر خودرو و مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

 

پاسخ هجده سوال رایج بیمه گذاران بیمه شخص ثالث

 

۱_ حداقل تعهد اجباری در بیمه نامه شخص ثالث چه میزان است؟

 

بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش خسارت بدنی حداقل دیه یک فرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی ۲.۵ درصد تعهدات بدنی را جبران کند.حداقل دیه فوت هر سال از سوی مرجع قانونی تعیین می شود و تغییر می کند. شرکت بیمه مکلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد کند.

 

۲- نرخ و حق بیمه شخص ثالث چگونه تعیین می شود؟

 

رقم حق بیمه به طور معمول متناسب با ریسک هر وسیله نقلیه و نرخ های تعیین شده در آیین نامه های آن و دیگر ضوابط ابلاغ شده بیمه مرکزی، از سوی شرکت بیمه دریافت و برای همان وسیله نقلیه بیمه نامه صادر می شود. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت احتمالی جانی و مالی از سوی وسیله نقلیه دارای بیمه نامه به اشخاص ثالث ، خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می شود.

 

۳- چرا هر سال حق بیمه شخص ثالث تغییر می کند؟

 

حق بیمه شخص ثالث، متناسب با تعهدات پرداخت خسارت بدنی(دیه) و مالی که شرکت بیمه ( بیمه گر)، در مقابل خریدار بیمه نامه( بیمه گذار) بر عهده می گیرد تعیین می شود.

 

۴- آیا حق بیمه شخص ثالث مطابق با قیمت خودرو تغییر می کند؟

 

حق بیمه در « بیمه اجباری شخص ثالث » متناسب با نسبت ریسک خسارت جانی و مالی منتقل شده به شرکت بیمه تغییر می کند.

این ریسک در مورد وسایل نقلیه با عمر بالا و رانندگانی که بیشتر تخلف کنند و خود و دیگران را بیشتر در معرض خطر قرار می دهند ، افزایش می یابد. اما در بیمه بدنه وسیله نقلیه که بیمه ای اختیاری است، حق بیمه متناسب با قیمت خودرو تغییر می کند.

 

۵- بیمه حادثه راننده که با بیمه شخص ثالث صادر می شود ، چیست؟

 

منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری دچار زیان های بدنی و مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.شرکت بیمه، هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث، با دریافت حق بیمه حوادث راننده، خود راننده را هم تا حد دیه ماه حرام تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد.

 

۶ – حق بیمه حوادث راننده چقدر است؟

 

نرخ حق بیمه حوادث راننده در آیین نامه ابلاغ شده به شرکت های بیمه تعیین شده است؛ حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده در هر سال هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث در بیمه نامه درج و به حق بیمه اضافه می شود.

 

۷ – ضرورت دریافت الحاقیه افزایش تعهدات در بیمه نامه شخص ثالث چیست؟

 

هرگاه تعهد پرداخت خسارت، بیش از ارقام قبلی اعلام شده در بیمه نامه باشد، از جمله در زمانی که معادل ریالی دیه در سال جدید را پس از تصویب رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری ابلاغ می کند باید به شرکت بیمه مراجعه کنیم و با پرداخت تفاوت حق بیمه آن، تعهد بیمه نامه خود را به روز کنیم.

 

شرکت بیمه، برگ جدیدی که در آن تعهد جدید آن شرکت درج شده است به بیمه نامه قبلی می افزاید که به ان الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه می گویند.

 

۸- برای دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث به کجا مراجعه کنیم؟

 

باید ترجیحاً به همان نمایندگی شرکت بیمه ای که بیمه نامه را از آن خریده ایم مراجعه کنیم. در شرایط اضطرار ناشی از غیرممکن بودن دسترسی به نمایندگی قبلی، شعبه مرکزی همان شرکت بیمه می تواند پاسخگوی تقاضای ما باشد.

 

۹- نداشتن بیمه شخص ثالث برای دارنده وسیله نقلیه چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

 

نداشتن بیمه نامه برای وسیله نقلیه خلاف قانون است.پرداخت تمام خسارت هاى جانى (دیه) و مالى بر عهده راننده مقصر بوده و ممکن است که زندانى شود و هر موقع که بخواهد بیمه شخص ثالث بخرد، باید علاوه برحق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم که وسیله نقلیه او بیمه نداشته است ( حداکثر یک سال) بپردازد.

 

۱۰- اگر وسیله نقلیه بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد و تصادف هم نکند، مشکل چیست؟

 

داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه موتوری (موتور سیلکت و انواع خودرو ) اجباری است؛ حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است.

 

مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه وسایل نقلیه بدون بیمه نامه را متوقف و راننده متخلف را ملزم به پرداخت جریمه می کنند.

 

۱۱ – وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از چه خدماتی محروم می شوند؟

 

ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث در راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل ممنوع است و ثبت معامله این وسایل نقلیه امکانپذیر نیست.

 

۱۲- علت فروش بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات بیشتر از دیه ماه حرام چیست؟

 

زمانی که حادثه رانندگی همراه با خسارت جانی باشد ممکن است مراحل تشکیل و تکمیل پرونده در دادگاه به طول انجامد یا حادثه در اواخر سال باشد. با توجه به اینکه پرداخت دیه بر اساس رأی دادگاه به اصطلاح یوم الاداست و همچنین با توجه به اعمال تغییر هر ساله نرخ دیه از سوی قوه قضائیه، در صورتی که پوشش تعهدات جانی بیمه نامه بیشتر از دیه در ماه های حرام باشد، امکان پرداخت برای شرکت بیمه تا میزان تعهدات خریداری شده وجود دارد و دیگر نیازی به پرداخت مابه التفاوت توسط بیمه گذار نیست. البته به شرطی که میزان خریداری شده با نرخ دیه در سال جدید برابر یا بیشتر از آن باشد.

 

۱۳- در صورت دریافت خسارت از شرکت بیمه، بیمه نامه سال بعد به چه شکل تمدید می شود؟

 

در این صورت همه تخفیف های تعلق گرفته حذف می شود و اگر خسارت داشته باشد، جریمه دریافت می شود که طبق جدول متفاوت است.

 

۱۴- آیا نرخ بیمه نامه شخص ثالث در شرکت های بیمه یکسان است؟

 

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معمولا سقف حق بیمه شخص ثالث را با تعهدات پایه تعیین کرده است و شرکت های بیمه مجاز نیستند برای تعهدات پایه حق بیمه ای بیشتر از آن دریافت کنند، اما می توانند با معیارهای خود به بیمه گذاران تخفیف دهند.

 

۱۵- آیا می توان هنگام فروش وسیله نقلیه، تخفیف های بیمه نامه شخص ثالث را به خودرو جدید انتقال داد؟

 

در صورتی که تقاضای بیمه گذار قبل از تاریخ انتقال بیمه نامه باشد، امکان انتقال تخفیف ها به خودرو جدید وجود دارد.

 

۱۶- آیا در بیمه نامه شخص ثالث هزینه های درمانی نیز پرداخت می شود؟

 

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرش کند. برای این منظور شرکت های بیمه از محل بیمه نامه شخص ثالث ۱۰ درصد عوارض به وزارت بهداشت می پردازند.

 

۱۷- آیا می توان از بیمه نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در دادگاه استفاده کرد؟

 

در صورتی که راننده مسبب حادثه بیمه نامه معتبر داشته باشد و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی و دادگاه ها مى توانند آن را به عنوان وثیقه بپذیرند.

 

۱۸- اگر برای تمدید بیمه نامه فاصله بیفتد، بیمه نامه جدید صادر می شود؟

 

اگر برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث وقفه ایجاد شود به ازای هر روز تأخیر( حداکثر یک سال ) باید برای دریافت بیمه نامه جدید جریمه پرداخت کنیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درباره نویسنده

4439مطلب نوشته است .نوشتن دیدگاه

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت یمین نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
تاسیس 1394

طراحی شده توسط گروه آرکو