Logo of a company

بانک رفاه جزو اموال کارگران است

بانک رفاه مال کارگران است و 40 میلیون کارگری که در کشور وجود دارد سهامدار آن هستند.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی گیتی آنلاین، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران درباره بانک رفاه اظهار داشت: دولت به جای بانک های خصوصی بانک رفاه را مصادره کرد و آن را ملی اعلام کرد.

وی تاکیدکرد: بانک رفاه مال کارگرهاست و ملک شخصی نیست.
نماینده کارگران در مجلس تصریح کرد: معنی این کار این است که دلت همچنان حقوق کارگران را به رسمیت نمی شناسد.
این نماینده مجلس گفت: من کمیسیون تخصصی مجلس را قانع کردیم و حالا آنها استفساری را پذیرفته اند که درباره بانک رفاه این کار را به تعویق بیاندازند. 
وی افزود: خب می توانند تکلیف کنند بین ۴۰ میلیون سهامدارش توزیع سهم اعلام شود. 
این نماینده مجلس درباره این که آیا بانک رفاه بدهی داشته است گفت: نه اصلا، دولت به حکم قانون و این که باید سهام بانک رفاه عرضه شود این مسئله را مطرح می کند ولی بانک رفاه هیچ بدهی ای ندارد، بانک رفاه از ما هم طلبکار است. 
محجوب گفت: بانک رفاه بانک ورشکسته ای نیست. ما خودمان در تحقیق و تفحص چوب را برداشتیم و مجبور کردیم که بدهی هایشان را صفر کنند. بانک رفاه از بانک هایی است که جزو تامین اجتماعی است و چون دولت به تامین اجتماعی بدهکار است، بزرگترین بدهکار بانک رفاه ، سازمان تامین اجتماعی است. بدهکاران بانک رفاه افراد نیستند و وام های صوری ندارد و عدد بزرگی نیست که جای نگرانی برای بانک باشد. 
نماینده مردم تهران تاکید کرد: بانک رفاه هیچ مشکلی ندارد و غیرخصوصی واقعی است .
محجوب ادامه داد: در حال حاضر بانک رفاه مدیر توانمندی دارد هم سوابق مالی ممتد دارد هم حسابرس زبده ای بوده و هم مدیریت قابلی است. در دو دوره وزارت هم هیچ وزیری تصمیم به تغییر نداشته است چون بحث اصلی آنست که بانک بچرخد. 
رئیس خانه کارگر بیان کرد: بحث این است که قانون را اجرا کنیم سهامش را بیاید عرضه کند و نمی گویند که به وسیله فروش سهام بدهکاری بانک باید پرداخت شود، می گویند تامین اجتماعی مکلف است که سهامش را بفروشد و این پول را بردارد. در واقع چون تامین اجتماعی سهامدار است پول فروش سهام بانک رفاه به تامین اجتماعی تعلق می گیرد.