برنامه نیم فصل اول لیگ برتر اعلام شد 
چاپ 

برنامه نیم فصل اول لیگ برتر اعلام شد

سازمان لیگ برتر فوتبال ایران برنامه و ساعت دقیق برگزاری رقابت های نیم فصل اول از شانزدهمین دوره لیگ برتر را اعلام کرد.

کمیته مسابقات اعلام کرد برنامه ۳۰ هفته ای مسابقات لیگ برتر تدوین شده است اما با توجه به اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ۱۱ آذر ۹۵ سهمیه های قطعی حضور نمایندگان فوتبال کشور در لیگ قهرمانان آسیا برای فصل آینده را اعلام می کند برنامه نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر بعد از تعیین شدن سهمیه ها اعلام می شود.

برنامه نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر در فصل ۹۶- ۹۵  به شرح زیر است:

* هفته اول  دوشنبه ۴ مرداد ۹۵

– تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان – ورزشگاه  و ساعت متعاقبأ اعلام خواهد شد

– سیاه‌جامگان مشهد – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۸:۱۵

– صبای قم – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه یادگار امام قم ساعت ۲۰:۴۵

– استقلال تهران – نفت تهران – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۲۰:۴۵

* سه شنبه ۵ مرداد۹۵

سایپاتهران – پرسپولیس تهران – ورزشگاه تختی تهران ساعت ۲۰:۴۵

گسترش فولاد تبریز – پیکان تهران – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز  ساعت ۱۸:۱۵

فولاد خوزستان – ماشین‌سازی تبریز – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۲۰:۴۵

فولاد مبارکه سپاهان – پدیده خراسان – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان ساعت ۲۰:۳۰

* هفته دوم یکشنبه ۱۰ مرداد ۹۵

– استقلال خوزستان – استقلال تهران – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۲۰:۴۵

– ذوب آهن اصفهان – سایپا تهران – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان ساعت ۲۰:۳۰

– پیکان تهران – صبای قم – ورزشگاه شهدا شهر قدس ساعت ۲۰:۳۵

– پدیده خراسان  – سیاه‌جامگان مشهد – ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۹:۱۰

دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵

ماشین‌سازی تبریز – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه و ساعت متعاقبأ اعلام خواهد شد

صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه و ساعت متعاقبأ اعلام خواهد شد

پرسپولیس تهران – فولاد خوزستان – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۲۰:۴۵

نفت تهران – فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه تختی تهران ساعت ۲۰:۳۵

* هفته سوم جمعه ۱۵ مرداد ۹۵

– استقلال تهران – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۲۰:۳۰

– فولاد خوزستان – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۲۰:۳۰

– سیاه‌جامگان مشهد – سایپا تهران – ورزشگاه ثامن مشهد  ساعت ۱۹

شنبه ۱۶ مرداد ۹۵

– صبای قم – ماشین‌سازی تبریز – ورزشگاه یادگار امام قم ساعت ۲۰:۳۰

– فولاد مبارکه سپاهان – استقلال خوزستان – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

– نفت تهران – پدیده خراسان – ورزشگاه تختی تهران ساعت ۲۰:۳۰

– گسترش فولاد تبریز – پرسپولیس تهران – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز ساعت ۱۸

یکشنبه ۱۷ مرداد ۹۵

تراکتورسازی تبریز – پیکان تهران – ورزشگاه  و ساعت متعاقبأ اعلام خواهد شد

 

* هفته چهارم  پنجشنبه ۲۱ مرداد ۹۵

– پیکان تهران – استقلال تهران – ورزشگاه شهدا شهر قدس  ساعت ۱۸:۱۵

– ذوب آهن اصفهان – گسترش فولاد تبریز – فولاد شهر اصفهان ساعت ۲۰:۱۵

– استقلال خوزستان – نفت تهران – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۲۰:۳۰

– ماشین‌سازی تبریز – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه و ساعت متعاقبأ اعلام خواهد شد

– سایپا تهران – پدیده خراسان – ورزشگاه پاس قوامین تهران ساعت ۲۰:۲۰

– صنعت نفت آبادان – فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه  و ساعت متعاقبأ اعلام خواهد شد

– پرسپولیس تهران – صبای قم – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۲۰:۳۰

جمعه ۲۲ مرداد ۹۵

– سیاه‌جامگان مشهد – فولاد خوزستان – ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۸:۵۰

* هفته پنجم  جمعه ۱۹ شهریور ۹۵

– نفت تهران – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه تختی تهران ساعت ۱۸:۴۵

– گسترش فولاد تبریز – سیاه‌جامگان مشهد – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز ساعت ۱۷:۳۰

شنبه  ۲۰ شهریور ۹۵

– پدیده خراسان – استقلال خوزستان – ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۸:۱۵

– صبای قم – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه یادگار امام قم ساعت ۱۸:۴۵

– تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس تهران – ورزشگاه یادگار امام تبریز ساعت ۱۸:۴۵

– فولاد خوزستان – سایپا تهران – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۱۸:۵۰

– فولاد مبارکه سپاهان – پیکان تهران – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان ساعت ۱۸:۴۵

یکشنبه ۲۱ شهریور ۹۵

– استقلال تهران – ماشین‌سازی تبریز – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۸:۴۵

* هفته ششم  پنج شنبه  ۲۵ شهریور ۹۵

– سیاه‌جامگان مشهد – صبای قم – ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۸

– ذوب آهن اصفهان – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان ساعت ۱۸:۳۰

– صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان – ورزشگاه تختی آبادان ساعت ۱۸:۴۵

– ماشین‌سازی تبریز – فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه یادگار امام تبریز ساعت ۱۹:۰۰

– پیکان تهران – نفت تهران – ورزشگاه شهدا شهر قدس ساعت ۱۸:۳۰

– سایپا تهران – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه پاس قوامین تهران ساعت ۱۸:۳۰

جمعه ۲۶ شهریور ۹۵

– فولاد خوزستان – پدیده خراسان – ورزشگاه غدیر اهواز  ساعت ۱۸:۴۵

– پرسپولیس تهران – استقلال تهران – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۷

* هفته هفتم سه شنبه ۳۰ شهریور ۹۵

– استقلال تهران – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۹:۳۰

– تراکتورسازی تبریز – سیاه‌جامگان مشهد – ورزشگاه یادگار امام تبریز ساعت ۱۸:۵۰

– استقلال خوزستان – پیکان تهران – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۱۸:۴۰

– صبای قم – سایپا تهران – ورزشگاه یادگار امام قم ساعت ۱۸:۳۰

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۹۵

– فولاد مبارکه سپاهان – پرسپولیس تهران – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان ساعت ۱۷:۳۰

– گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز ساعت ۱۶:۴۵

– نفت تهران – ماشین‌سازی تبریز – ورزشگاه تختی تهران ساعت ۱۷:۳۰

– پدیده خراسان – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۷

* هفته هشتم جمعه ۲۳ مهر ۹۵

– فولاد خوزستان – صبای قم – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۱۷:۱۰

– پیکان تهران – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه شهدای شهر قدس ساعت ۱۷:۰۰

شنبه ۲۴ مهر ۹۵

– ماشین‌سازی تبریز – استقلال خوزستان – ورزشگاه یادگار امام تبریز ساعت ۱۷:۱۵

– سایپا تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه پاس قوامین تهران ساعت ۱۷:۰۰

– ذوب آهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان  ساعت ۱۷:۰۰

– پرسپولیس تهران – نفت تهران – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۸:۰۰

– سیاه‌جامگان مشهد  – استقلال تهران – ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۵:۳۰

یکشنبه ۲۵ مهر ۹۵

– گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز ساعت ۱۵:۰۰

 

* هفته نهم  پنجشنبه ۲۹ مهر ۹۵

– استقلال خوزستان – پرسپولیس تهران – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۱۶:۴۵

– تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان– ورزشگاه یادگار امام تبریز ساعت ۱۷:۰۰

– نفت تهران – ذوب آهن اصفهان– ورزشگاه تختی تهران ساعت ۱۶:۴۵

جمعه ۳۰ مهر ۹۵

– فولاد مبارکه سپاهان – سیاه‌جامگان مشهد– ورزشگاه فولاد شهر اصفهان ساعت ۱۶:۴۵

– صبای قم – گسترش فولاد تبریز– ورزشگاه یادگار امام قم ساعت ۱۶:۵۰

– صنعت نفت آبادان – ماشین‌سازی تبریز– ورزشگاه تختی آبادان ساعت ۱۶:۴۵

– پدیده خراسان – پیکان تهران– ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۵:۰۰

– استقلال تهران – سایپا تهران– ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۶:۴۵

 

* هفته دهم پنجشنبه ۶ آبان۹۵

– فولاد خوزستان – استقلال تهران – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۱۶:۴۰

– ماشین‌سازی تبریز – پیکان تهران- ورزشگاه یادگار امام تبریز ساعت ۱۷:۰۰

– سایپا تهران – فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه پاس قوامین تهران ساعت ۱۶:۴۰

– صبای قم – پدیده خراسان – ورزشگاه یادگار امام قم ساعت ۱۶:۴۵

جمعه ۷ آبان۹۵

– ذوب آهن اصفهان – استقلال خوزستان- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان ساعت ۱۶:۴۵

– سیاه‌جامگان مشهد – نفت تهران- ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۵:۰۰

– گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز ساعت ۱۴:۴۵

– پرسپولیس تهران – صنعت نفت آبادان- ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۶:۴۰

* هفته یازدهم پنج شنبه ۴ آذر ۹۵

– پیکان تهران – پرسپولیس تهران – ورزشگاه شهدای شهر قدس ساعت ۱۵:۱۵

– فولاد مبارکه سپاهان – فولاد خوزستان– ورزشگاه فولادشهر اصفهان سعت ۱۶:۳۰

– نفت تهران – سایپا تهران – ورزشگاه تختی تهران ساعت ۱۵:۰۰

– استقلال خوزستان – سیاه‌جامگان مشهد– ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۱۷:۴۵

جمعه ۵ آذر ۹۵

– پدیده خراسان – ماشین‌سازی تبریز– ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۴:۳۰

– صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان– ورزشگاه تختی آبادان ساعت ۱۶:۱۵

– تراکتورسازی تبریز – صبای قم– ورزشگاه یادگار امام تبریز ساعت ۱۴:۳۰

– استقلال تهران – گسترش فولاد تبریز– ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۶:۲۰

 

* هفته دوازدهم   پنج شنبه ۱۱ آذر ۹۵

– صبای قم – استقلال تهران – ورزشگاه یادگار امام قم ساعت ۱۶:۲۰

– گسترش فولاد تبریز – فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز ساعت ۱۵:۰۰

– سایپا تهران – استقلال خوزستان – ورزشگاه پاس قوامین تهران ساعت ۱۵:۰۰

– فولاد خوزستان – نفت تهران – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۱۶:۴۰

جمعه ۱۲ آذر ۹۵

– تراکتورسازی تبریز – پدیده خراسان – ورزشگاه یادگار امام تبریز ساعت ۱۵:۱۵

– سیاه‌جامگان مشهد – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۴:۳۰

– ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران – ورزشگاه فولادشهر اصفهان ساعت ۱۵:۳۰

– پرسپولیس تهران – ماشین‌سازی تبریز – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۷:۱۵

 

* هفته سیزدهم  پنج شنبه ۱۸ آذر ۹۵

– پدیده خراسان– پرسپولیس تهران – ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۴:۳۰

– نفت تهران – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه تختی تهران ساعت ۱۵:۰۰

– ماشین‌سازی تبریز – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه یادگار امام تبریز ساعت ۱۵:۳۰

– صنعت نفت آبادان – سایپا تهران – ورزشگاه تختی آبادان ساعت ۱۵:۳۰

جمعه  ۱۹ آذر ۹۵

– استقلال خوزستان – فولاد خوزستان – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۱۷:۴۰

– فولاد مبارکه سپاهان – صبای قم – ورزشگاه فولادشهر اصفهان سعت ۱۵:۱۵

– پیکان تهران – سیاه‌جامگان خراسان – ورزشگاه شهدای شهرقدس تهران ساعت ۱۵:۰۰

– استقلال تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۵:۰۰

 

* هفته چهاردهم  پنجشنبه ۲۵ آذر ۹۵

– استقلال تهران – پدیده خراسان – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۶:۲۰

– سایپا تهران – پیکان تهران – ورزشگاه پاس قوامین تهران ساعت ۱۵:۰۰

– صبای قم – نفت تهران – ورزشگاه یادگار امام قم ساعت ۱۵:۱۵

– گسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان– ورزشگاه بنیان دیزل تبریز ساعت ۱۴:۳۰

جمعه ۲۶ آذر ۹۵

– ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس– ورزشگاه فولادشهر صفهان ساعت ۱۷:۲۰

– تراکتورسازی تبریز – فولاد مبارکه سپاهان– ورزشگاه یادگار امام تبریز ساعت ۱۵:۱۵

– سیاه‌جامگان مشهد  – ماشین‌سازی تبریز– ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۴:۳۰

– فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان– ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۱۵:۳۰

 

* هفته پانزدهم  شنبه ۴ دی۹۵

– پرسپولیس تهران – سیاه‌جامگان مشهد – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۶:۲۵

– صنعت نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه تختی آبادان ساعت ۱۵:۳۰

– ماشین‌سازی تبریز – سایپا تهران – ورزشگاه یادگارامام تبریز ساعت ۱۵:۰۰

– پیکان تهران – فولاد خوزستان – ورزشگاه شهدای شهر قدس ساعت ۱۵:۰۰

یکشنبه ۵ دی۹۵

– پدیده خراسان – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۴:۳۰

– نفت تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه تختی تهران ساعت ۱۵:۰۰

– استقلال خوزستان – صبای قم – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۱۵:۴۵

– فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران – ورزشگاه فولادشهر اصفهان ساعت ۱۶:۲۵

دیدار تیم هایی که در مرحله ۱/۴ جام حذفی حضور ندارند در روز جمعه ۳ دی ۹۵ برگزار می شود.

درباره نویسنده

4439مطلب نوشته است .نوشتن دیدگاه

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت یمین نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
تاسیس 1394

طراحی شده توسط گروه آرکو