نظام جبران خدمات موجب افزایش کارایی کارکنان می شود 
چاپ 

نظام جبران خدمات موجب افزایش کارایی کارکنان می شود

یک پژوهشگر کشور و استاد دانشگاه یکی از وظايف مديريت منابع انساني را طراحي سيستم حقوق و دستمزد دانست و گفت: نظام جبران خدمات، از جمله راهبردهاي تاثيرگذار سازمان ها به منظور رسيدن به اهداف خود و افزايش كارايي كاركنان است.

دکتر مسعود قربان حسینی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: از جمله زيرسيستم هاي اين نظام، پرداخت نظام حقوق و مزاياي به كاركنان است كه بايد متناسب با شرايط و موقعيت شغل و شاغل و هماهنگ با راهبردهاي سازمان باشد.

وی که از متخصصان و صاحبنظران حوزه مسائل مالی در کشور است، بیان کرد: تعيين حقوق و دستمزدي كه سازمان بايد به كاركنان خود بپردازد، يكي از مهمترين جنبه هاي مديريت منابع انساني است، زيرا سيستم پاداش كه حقوق و دستمزد جزيي از آن را تشكيل مي دهد و تاثير بسزايي در جذب و رضايت كاركنان و ايجاد انگيزه در آنان دارد و نیز پرداخت به كاركنان از سنگين ترين هزينه هايي است كه هر سازمان بايد براي پيشبرد و عملي كردن اهداف خود متحمل شود.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان ساوه ادامه داد: تعيين پرداخت ميزان حقوق و مزاياي متعلق به سطوح و رده هاي مختلف كاركنان بايد متناسب با ميزان شايستگي ها، عملكرد و ساير عوامل متفاوت باشد، اما ميزان اين اختلاف ها نبايد آنچنان فاحش باشد كه زمينه ساز بروز شكافهاي عميق طبقاتي و توزيع نامتعادل امكانات گردد.

قربان حسینی گفت: بنابراين سيستم حقوق و دستمزدي كه با دقت طراحي شده و اجراي آن براساس سياستها و خط مشي هاي صحيح باشد، در سلامت اقتصادي سازمان و همچنين به كارگيري درست و مؤثر نيروهاي موجود در سازمان نقش مهمي خواهد داشت.

این محقق کشور اظهار کرد: اگر سازمان نتواند خود را با شرايط شاغل تطبيق دهد موجب بروز مشكلاتي در سازمان از جمله در زمينه استخدام، ترك خدمت كاركنان و بعبارت ديگر از دست رفتن كاركنان با تجربه خود می شود.

وی گفت: لذا سازمان ها باید عواملی همچون توجه به وضعيت پرداخت در ساير سازمان ها با عنايت به مقايسه و سنجش سختي كار، شرايط كاري، استرس كاركنان، توجه به وضعيت پرداخت در ميان سازمان هاي مشابه، توجه به عوامل ايجاد انگيزه جهت افزايش ميزان بازده كاري كاركنان و توجه به ساير پرداخت هاي نقدي غير از حقوق و مزايا از قبيل اضافه كاري، پاداش غيرنقدي و ارائه خدمات رفاهي و غیره را مورد شناسايي و كارشناسي دقيق قرار دهد و با توجه به نتايج حاصل از آن نسبت به اجراي مديريت حقوق و دستمزد اثربخش اقدام کند.

این پژوهشگر کشور و استاد دانشگاه در ادامه گفت: شمار فراواني از كم كاري ها، عدم انگيزش و نارضايتي هاي شغلي، موارد ترك خدمت و مواردي از اين قبيل زاييده بي توجهي به انگيزه هاي مادي و نابرابري هاي پرداخت يا كمبود مقررات و روش هاي منظم، منطقي و منصفانه حقوق و مزايا است.

قربان حسینی یادآور شد: نظام هاي سنتي، پاسخگوي محيط متحول سازمان هاي امروزي نبوده و نقشي كم رنگی در ارتقاء كارايي افراد ايفا مي كند.

وی تصریح کرد: لذا بايد با بررسي نقش مديريت حقوق و دستمزد بر كارايي كاركنان، راه كارهاي موثر براي ارتباط بين نظام مديريت حقوق و دستمزد را با كارايي كاركنان ارائه نمود.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی ساوه گفت: اگر منابع انساني را برجسته ترين ابزار دستيابي به هدف هاي مديريت بدانيم، به سهولت در مي يابيم كه امر پرداخت حقوق و دستمزد جايگاهي حساس در قلمرو نظام اداري و مديريت دارد.

 

درباره نویسنده

4439مطلب نوشته است .نوشتن دیدگاه

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت یمین نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
تاسیس 1394

طراحی شده توسط گروه آرکو