حج و زیارت اعلام کرد/اسامی جديد جان باختگان، مجروحان و مفقودان ايرانی حادثه منا 
چاپ 

حج و زیارت اعلام کرد/اسامی جديد جان باختگان، مجروحان و مفقودان ايرانی حادثه منا

mmmmسازمان حج وزيارت ليست های جديد اسامی جان باختگان ، مجروحان و مفقودان حادثه رمی جمرات منا را اعلام كرد.

به گزارش یمین نیوز،  پایگاه اطلاع رسانی حج  لیست جدید جان باختگان ، مجروحان و مفقودان را اعلام كرد.

این فهرست جدیدترین لیستی است كه همزمان با آخرین روز از رمی جمرات و بعد از گذشت دو روز از حادثه دلخراش منا اعلام می شود. طبق آخرین اطلاعات رسیده تعداد فوت شدگان این حادثه تاكنون ۱۳۶ نفر است و تعداد مجروحان نیز ۹۰ نفر است كه شماری از آنها مرخص شدند و بقیه درمراكز درمانی سعودی و مركز پزشكی درحال درمان هستند.

مهندس سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت همچنین گفت برخی خبرها حكایت از آن دارد كه تعدادی مجروح ایرانی در دو بیمارستان طائف و جده بستری هستند و تیم های جستجو برای شناسایی اعزام شده اند كه خبرهای آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

حجاجی كه بعد از حادثه منا به كاروان مراجعه ننموده اند تا ساعت ۱۰ امروز(مورخ ۹۴/۰۷/۰۴):

 

۱ مختار اكبری ۲۴۰۱۶

۲ عبدالرسول ابراهیمی ۲۴۰۱۰ ۴

۳ نوربخش ابراهیمی ۳۰۲۷۸ ۶

۴ ابراهیم احمد جامی ۴۸۰۱۷ مقیم خارج كشور

۵ سید علی احمدیان زاده ۱۹۰۵۴ ۱

۶ محمدصادق اخوان ۱۷۲۴۸ ۴

۷ عبد الحسین ارفاقی ۱۷۲۹۱ ۳

۸ حسین استخری ۲۴۰۱۹ ۲

۹ حسن اسحاقی ۱۳۰۵۳ ۲

۱۰ غلامحسین اسحاقی ۱۷۲۹۱ ۳

۱۱ علی اسد زاده ۳۰۲۷۸ ۶

۱۲ سلمان اسدی ۴۰۰۱۱ ۷

۱۳ وحید اسلامی ۲۴۰۱۹ ۲

۱۴ خاور اسماعیل پور اقدم ۱۲۰۱۲ ۴

۱۵ محمد اسماعیلی ۱۷۲۴۸ ۴

۱۶ حسین اصغر خیرآبادی ۱۹۰۳۳ ۴

۱۷ فرضعلی اصغری ۳۰۲۷۸ ۶

۱۸ موسی افغانی ۱۰۰۰۳ ۵

۱۹ محمدمهدی اكبرزاده تهمتن ۳۰۰۲۸ ۶

۲۰ غلام حسین الله وردی ۱۸۰۰۳ ۲

۲۱ زهرا الیاسی ۱۲۰۱۲ ۴

۲۲ رمضان امید علی ۴۱۰۲۳ ۱

۲۳ داود امیرآبادی ۲۴۰۱۰ ۴

۲۴ رسول امینی فرقانی ۱۹۳۷۳ ۴

۲۵ حمیدرضا انزایی ۲۸۱۵۹ ۴

۲۶ حمیده ایازی ۳۸۰۳۶ ۷

۲۷ آی جمال ایری ۳۸۰۳۶ ۷

۲۸ جمشید ایزدنیا ۳۰۰۲۸ ۶

۲۹ عزت اله ایزدی ۲۴۰۱۰ ۴

۳۰ علی اصغر ایزدی ۳۰۲۷۸ ۶

۳۱ اسدالله ایمن پور ۲۴۰۱۹ ۲

۳۲ سلیم ایور ۱۲۰۱۲ ۴

۳۳ مرادی آب روش ۲۹۰۱۲ ۴

۳۴ تقانگل آرتق آق قمیش ۳۸۰۱۷ ۴

۳۵ رحمان آرمده ۱۲۰۱۲ ۴

۳۶ آمنه آق ۳۸۰۱۷ ۴

۳۷ غلام حسین بارانی ۱۶۱۳۳ ۳

۳۸ محمد باقری ۴۰۰۱۱ ۷

۳۹ ابراهیم باقریان یزدآبادی ۱۳۴۳۰ ۵

۴۰ رضاعلی بخشی ۲۹۰۱۳ ۴

۴۱ محمدعلی بدیعی ۳۰۲۷۸ ۶

۴۲ عطاء اله برزگر ۲۴۰۱۰ ۴

۴۳ محمد برزگر ۲۸۱۵۹ ۴

۴۴ بالا اوغلان برگستان ۱۰۱۱۶ ۲

۴۵ محمدباقر بزاز ۳۰۲۷۸ ۶

۴۶ صفرجان بزرگی ۲۹۰۱۲ ۴

۴۷ حبیب اله بزمی ۱۹۳۷۳ ۴

۴۸ حسین بغلانی ۲۰۲۰۶ ۴

۴۹ علیرضا بنیادی ۲۹۰۱۲ ۴

۵۰ حسین بنیسی بعثه رهبری ۱

۵۱ علیرضا بهاری دلال ۱۳۰۷۷ ۵

۵۲ محمدعلی بهرام پور ۲۸۱۵۹ ۴

۵۳ بهرام بهرامیان ۱۸۰۰۳ ۲

۵۴ رحمت اله بهمرام ۳۸۰۱۷ ۴

۵۵ محمد باقر بهمن زادگان ۲۴۰۳۷ ۳

۵۶ جواد بونسی زاده ۴۱۰۲۱ ۱

۵۷ بایرام بی بی داز ۳۸۰۳۶ ۷

۵۸ حسن بیت غانم ۲۰۲۰۶ ۴

۵۹ قدرت پاپی ۲۹۰۱۲ ۴

۶۰ تاج محمد پارینچی ۳۸۰۱۷ ۴

۶۱ ناز محمد پدری ۳۸۰۳۶ ۷

۶۲ محمدعلی پناهیان ۲۹۰۱۳ ۴

۶۳ غلامحسین پور نسایی ۱۷۲۴۸ ۴

۶۴ محمدامین پیروتی ۱۲۰۱۲ ۴

۶۵ عبدالناصر پیروتی ۱۲۰۱۲ ۴

۶۶ حسن پیروی ۲۴۰۱۶ ۵

۶۷ حبیب ترابی ۲۸۱۵۹ ۴

۶۸ علی تقوی طلب ۱۹۰۲۹ ۴

۶۹ معین تقوی كویتانی ۳۰۰۲۸

۷۰ صحبت الله تلخابی ۳۵۰۰۸ ۳

۷۱ مصطفی تودویی ۲۹۰۱۲ ۴

۷۲ ابوالقاسم تورانی

۷۳ عبد الله توغدری ۳۸۰۳۶ ۷

۷۴ علی ثامنی ۲۸۱۵۹ ۴

۷۵ محمد جاتن ۱۹۰۲۹ ۴

۷۶ عبد العلی جان زمین ۳۸۰۳۶ ۷

۷۷ محمد جعفری ۲۴۰۳۷ ۳

۷۸ سید نصراله جعفری ۳۰۰۲۸ ۶

۷۹ عباس جعفری ۳۰۲۷۸ ۶

۸۰ سیدمهدی جعفری ۳۰۲۷۸ ۶

۸۱ نعمت اله جهان بین ۳۹۰۰۹ ۶

۸۲ عبد الصالح جهانبازی ۱۸۰۰۳ ۲

۸۳ عباسعلی جوزی ۱۳۰۲۰

۸۴ جواد چكشی ۲۹۰۱۳ ۴

۸۵ اسدالله چنگیزی ۱۳۳۲۲ ۳

۸۶ اسماعیل چوپان نیك ۱۲۰۱۲ ۴

۸۷ عزیز حاج ۱۲۰۱۲ ۴

۸۸ محمدرضا حاجتمند ۱۹۰۳۳ ۴

۸۹ علی حاجی پور ۳۹۰۰۹ ۶

۹۰ زلیخا حاجی زاده ۱۲۰۱۲ ۴

۹۱ پرویز حبیبی ۲۹۰۱۲ ۴

۹۲ سیدحسین حجتی ۲۹۰۱۲ ۴

۹۳ محمد حسن پور ۳۰۲۷۸ ۶

۹۴ مهدی حسنی ۳۰۲۷۸ ۶

۹۵ رضا حسینی ۱۰۰۰۳ ۵

۹۶ سیداحمد حسینی ۱۹۰۳۳ ۴

۹۷ حیدر حسینی ۲۸۱۵۹ ۴

۹۸ سیدحسین حسینی بعثه رهبری ۱

۹۹ سیدحمیدرضا حسینی بعثه رهبری ۱

۱۰۰ علی میرزا حسینی دهقانی ۲۴۰۱۶ ۵

۱۰۱ عبداله حصاری ۱۹۰۲۹ ۴

۱۰۲ محمد حكیمی راد ۴۹۰۰۱

۱۰۳ صفر محمد حیدری ۳۸۰۳۶ ۷

۱۰۴ بایزید حیران ۱۲۰۱۲ ۴

۱۰۵ مهدی خادم دزفولی ۱۷۷۷۵ ۴

۱۰۶ علی محمد خادم زاده ۲۴۰۱۹ ۲

۱۰۷ عبداله خادمی ۱۲۰۱۲ ۴

۱۰۸ احمد خادمی ۲۴۰۱۶ ۵

۱۰۹ حیدر خاكسار حقانی ۱۸۰۰۳ ۲

۱۱۰ مرتضی خالو احمدی ۲۴۰۱۰ ۴

۱۱۱ حسن خان پایه ۱۲۰۱۲ ۴

۱۱۲ ولی اله خانی ۲۴۰۱۶ ۵

۱۱۳ احمد خرمالی ۳۸۰۱۷ ۴

۱۱۴ زینب خضر نژادی ۱۲۰۱۲ ۴

۱۱۵ ابوالقاسم خلیلی ۲۹۰۱۲ ۴

۱۱۶ گلی خمانیری ۱۲۰۱۲ ۴

۱۱۷ حسن خواجه پور ۲۴۰۱۶ ۵

۱۱۸ ماشااله خورشیدوند ۲۹۰۱۲ ۴

۱۱۹ فتح اله دارایی ۳۰۲۷۸ ۶

۱۲۰ غلامرضا داغستانی ۱۹۰۳۳ ۴

۱۲۱ حسن دانش بعثه رهبری ۱

۱۲۲ هرمز داوری ۱۸۰۰۳ ۲

۱۲۳ مهدی درستكار ۳۴۱۷۸ ۲

۱۲۴ رضا درودی ۱۷۹۹۹ ۴

۱۲۵ حمید دریانورد ۲۴۰۱۶ ۵

۱۲۶ محمود دشتی ۱۹۲۸۹ ۳

۱۲۷ محمدابراهیم دهنوی ۱۹۰۲۹ ۴

۱۲۸ محمد دوست علیزاده ۱۹۳۷۳ ۴

۱۲۹ یوسف دولتی ۱۷۰۸۲ ۲

۱۳۰ تاج محمد دولو ۳۸۰۰۲ ۷

۱۳۱ هادی ذاكری ۱۹۲۸۹ ۳

۱۳۲ محمد ذاكری ۲۴۰۱۹ ۲

۱۳۳ ولی ذكایی ۳۰۰۲۸ ۶

۱۳۴ رضا رجب زاده ۱۳۳۲۲ ۳

۱۳۵ حجت اله رجبی ۳۰۲۷۸ ۶

۱۳۶ نوروز محمد رحمانپور ۳۸۰۱۷ ۴

۱۳۷ مصطفی رحمانی ۲۴۰۳۷ ۳

۱۳۸ امیر رحمت نیا ۱۹۰۲۹ ۴

۱۳۹ حسن رحیمی ۴۰۰۱۱ ۷

۱۴۰ رضا رحیمیان ثابت ۲۹۰۱۳ ۴

۱۴۱ قاسم رسام ۲۹۰۱۲ ۴

۱۴۲ گشتاسب رستمی ۱۸۰۰۳ ۲

۱۴۳ محمدمهدی رضاپور ۳۹۰۰۹ ۶

۱۴۴ علی اكبر رضازاده ۳۰۰۰۵ ۶

۱۴۵ محسن رضایی ۳۰۰۰۵ ۶

۱۴۶ علی اصغر رضایی ۳۰۰۰۵ ۶

۱۴۷ محمدجواد رضی كاظمی ۲۸۱۵۹ ۴

۱۴۸ علیرضا رفیعی ۲۴۰۱۰ ۴

۱۴۹ غضنفر ركن آبادی اصل بعثه رهبری ۱

۱۵۰ حبیب اله رمضانی ۱۹۳۷۳ ۴

۱۵۱ مرادعلی رنجیدنی ۱۹۰۳۳ ۴

۱۵۲ احمد رهبری ۴۱۰۲۱ ۱

۱۵۳ سید محمدرضا روحانی ۱۷۲۴۸ ۴

۱۵۴ محمد روزبهانی ۲۹۰۱۳ ۴

۱۵۵ اسماعیل روستایی ۲۴۰۳۷ ۳

۱۵۶ محمدعلی روشن ۲۹۰۱۲ ۴

۱۵۷ بی بی روشن تكه ۳۸۰۱۷ ۸

۱۵۸ علی اصغر روشن روان ۱۹۰۰۹ ۲

۱۵۹ یداله روین تن ۳۰۲۷۸ ۶

۱۶۰ غلام حسین زارع ۲۴۰۱۹ ۲

۱۶۱ خلیل زارعی ۲۴۰۳۷ ۳

۱۶۲ جلیل زارعی ۲۴۰۳۷ ۳

۱۶۳ حسن زردی ۱۹۰۲۹ ۴

۱۶۴ علیرضا زرگریان ۲۹۰۱۳ ۴

۱۶۵ معصوم زمانی ۴۱۰۲۳ ۱

۱۶۶ حسین سبیانی ۱۹۰۲۹ ۴

۱۶۷ عبد محمد ستاری ۱۸۰۰۳ ۲

۱۶۸ احمد ستوده ۱۰۰۰۳ ۵

۱۶۹ حسین سرفرازی ۱۹۰۳۳ ۴

۱۷۰ نصرت الله سعیدی ۱۷۲۹۱ ۳

۱۷۱ محمد سعیدی زاده بعثه رهبری ۱

۱۷۲ مریم سلطانی ۱۲۰۱۲ ۴

۱۷۳ ولی سلطانی ۱۷۲۷۲ ۸

۱۷۴ اسماعیل سلیمانیان ۱۹۰۲۹ ۴

۱۷۵ عبدالرضا سلیمی ۲۴۰۱۰ ۴

۱۷۶ علی سمنانی ۱۹۰۲۹ ۴

۱۷۷ آمنه سنگ پوش ۳۰۰۲۸ ۶

۱۷۸ غلام عباس سهیلی ۲۴۰۳۷ ۳

۱۷۹ نور سلطان شادكام ۳۸۰۰۲ ۷

۱۸۰ غلام رضا شاكرین ۲۴۰۳۷ ۳

۱۸۱ رجبعلی شاه رجبیان ۱۳۰۵۳ ۲

۱۸۲ مرتضی شاهپوری ۱۳۰۷۷ ۵

۱۸۳ احمد شاهی اقدم ۱۲۰۱۲ ۴

۱۸۴ كریم شجاع پیده ۱۹۳۷۳ ۴

۱۸۵ سیدمحمود شجاعی ۲۹۰۱۳ ۴

۱۸۶ حبیب اله شریفی ۲۴۰۱۰ ۴

۱۸۷ حسن شعبانی ۱۳۰۷۷ ۵

۱۸۸ محمود شماعیان ۱۷۲۰۲ ۲

۱۸۹ ابوالفضل شورایی ۱۹۰۲۹ ۴

۱۹۰ حسین شورایی ۱۹۰۲۹ ۴

۱۹۱ حسین شیخانی ۱۹۰۳۳ ۴

۱۹۲ سیدعلی محمد شیدآبادی ۱۹۰۳۳ ۴

۱۹۳ ساراگل شیروانی ۳۸۰۱۷ ۸

۱۹۴ علی صابری فودانی ۱۳۰۷۷ ۵

۱۹۵ علی اصغر صالحی ۲۸۱۵۹ ۴

۱۹۶ غلام رسول صالحی ۳۹۰۱۱ ۷

۱۹۷ عبدالخالق صداقت فر ۱۳۰۷۷ ۵

۱۹۸ حسام الدین صدیقی ۴۸۰۱۷ مقیم خارج كشور

۱۹۹ علی صرفی آشپزخانه ابوالجدایل

۲۰۰ محبوب صمدیان ۱۰۰۰۳ ۵

۲۰۱ دردی طاهری ۳۸۰۰۲ ۷

۲۰۲ عبدالحمید طاهری ۴۸۰۱۷ مقیم خارج كشور

۲۰۳ غلام رسول طاهری

۲۰۴ عید محمد طریك ۳۸۰۱۷ ۴

۲۰۵ یوسف طلابی ۳۸۰۰۲ ۷

۲۰۶ ولی اله عابدی ۱۳۰۷۷ ۵

۲۰۷ مسلم عارف ۳۵۰۱۰ ۱

۲۰۸ اصغر عباسی ۱۳۰۵۳ ۲

۲۰۹ حسن عبداله پوری ۱۲۰۱۲ ۴

۲۱۰ زینب عبدیان ۱۲۰۱۲ ۴

۲۱۱ كمال الدبن عربشاهی ۴۱۰۲۳ ۱

۲۱۲ غلامرضا عسكری ۲۴۰۱۶ ۵

۲۱۳ غلامعلی عشقی ۱۹۰۲۹ ۴

۲۱۴ علی عطایی ۱۹۰۳۳ ۴

۲۱۵ حسینعلی عفتی ۴۱۰۲۳ ۱

۲۱۶ عباس علی آبادی ۱۹۰۲۹ ۴

۲۱۷ حسینعلی علی پور دستنایی ۱۸۰۰۳ ۲

۲۱۸ ارسلان علی نژاد ۱۹۳۷۳ ۴

۲۱۹ مهدی قلی علیپور فیل آبادی ۱۸۰۰۳ ۲

۲۲۰ رحمت اله عمو هادی ۱۳۰۷۷ ۵

۲۲۱ حسین عیوضی ۱۶۱۳۳ ۳

۲۲۲ بهمن غفارپور ۱۳۰۷۷ ۵

۲۲۳ حسن فتح ابادی ۱۹۰۳۳ ۴

۲۲۴ خلیل فرح ۱۶۱۳۳ ۳

۲۲۵ عبدالعزیز فرح ۲۴۰۱۶ ۵

۲۲۶ براتعلی فرخاری ۱۹۰۳۳ ۴

۲۲۷ محمدحسن فرخاری ۱۹۰۳۳ ۴

۲۲۸ حسن فقیهی ۳۵۱۹۵ ۳

۲۲۹ نورمحمد فلاح نزاد ۳۰۲۷۸ ۶

۲۳۰ محمدمهدی فلاح هروی ۱۹۰۲۹ ۴

۲۳۱ محسن فلاحی ۱۳۰۷۷ ۵

۲۳۲ احمد فهیما وزارت امور خارجه ۷

۲۳۳ علی اصغر فولادگر بعثه رهبری ۱

۲۳۴ محمد جواد فیاض ۱۸۰۰۳ ۲

۲۳۵ غلام عباس قادری ۱۹۳۷۳ ۴

۲۳۶ غلامعباس قادی

۲۳۷ نوح علی قاسمی ۱۰۰۰۳ ۵

۲۳۸ هاجر قاسمی ۱۲۰۱۲ ۴

۲۳۹ جلیل قاسمی ۲۴۰۱۶ ۵

۲۴۰ غلامعباس قاسمی ۲۹۰۱۳ ۴

۲۴۱ هدایت قاسمی ۳۰۲۷۸ ۶

۲۴۲ عبد الحلیم قاضی ۳۸۰۳۶ ۷

۲۴۳ سبزخدا قائد رحمت ۲۹۰۱۲ ۴

۲۴۴ جانعلی قائد رحمت ۲۹۰۱۲ ۴

۲۴۵ گلنار قدیری ۴۸۰۱۷ مقیم خارج كشور

۲۴۶ ناصر قربان نیا میرك محله ۱۷۲۴۸ ۴

۲۴۷ صاحب علی قربانی ۱۰۰۰۳ ۵

۲۴۸ حسین قربانی مهر ۴۱۰۲۳ ۱

۲۴۹ حسین قلی زاده ۴۰۰۱۱ ۷

۲۵۰ آنه قلی ظفر ۳۸۰۱۷ ۴

۲۵۱ خدیجه قنبری

۲۵۲ قاسم قنبری آشپزخانه ابوالجدایل

۲۵۳ سیدحماد قهستانی ۱۷۲۴۸ ۴

۲۵۴ جان گل قوچوق ۳۸۰۳۶ ۷

۲۵۵ اوقل بی بی قورچایی ۳۸۰۱۷ ۴

۲۵۶ محمد رضا كارگر ۳۴۱۷۸ ۲

۲۵۷ كاری بای كاری بای ۳۸۰۱۷

۲۵۸ حسن كاشفی ۱۹۰۳۳ ۴

۲۵۹ میثم كاظمی ۱۷۷۷۵ ۴

۲۶۰ عبداله كاظمی ۳۰۰۰۵

۲۶۱ یوسف كاكویی ۲۸۱۵۹ ۴

۲۶۲ محمد كامل ۱۶۱۳۳ ۳

۲۶۳ كیك كر ۳۸۰۱۷ ۴

۲۶۴ حسین كرابی ۴۰۰۱۱ ۷

۲۶۵ علی كریم لو ۱۳۰۷۷ ۵

۲۶۶ محمد علی كریمی ۱۳۳۲۲ ۳

۲۶۷ جاجی كریمی ۳۸۰۳۶ ۷

۲۶۸ منصور كشفی ۱۰۰۰۳ ۵

۲۶۹ یگن دردی كلته ۳۸۰۱۷ ۴

۲۷۰ محسن كمیلی مقدم ۱۹۰۳۳ ۴

۲۷۱ سید جعفر كهنه ۱۹۲۸۹ ۳

۲۷۲ الیاس كوسلی ۳۸۰۰۲ ۷

۲۷۳ فیض الله كیوانی ۱۸۰۰۳ ۲

۲۷۴ مجتبی گرجی ۲۹۰۱۲ ۴

۲۷۵ بی بی عایشه گرگانی ۳۸۰۱۷ ۴

۲۷۶ عبد الباقی گل چشمه ۳۸۰۳۶ ۷

۲۷۷ محمد گلشنی ۱۹۰۳۳ ۴

۲۷۸ حسن گلشنی

۲۷۹ علی گمارلو ۱۶۱۳۳ ۳

۲۸۰ فتح اله گودرزی ۲۹۰۱۳ ۴

۲۸۱ غلامرضا گودرزی ۲۹۰۱۳

۲۸۲ احمد لطفی ۱۹۰۳۳ ۴

۲۸۳ احمد لطفی

۲۸۴ عبدالرحمن لطیفی ۱۶۰۱۱ ۴

۲۸۵ گلدی بای مارامائی ۳۸۰۱۷ ۴

۲۸۶ حبیب اله ماروسی ۱۹۰۳۳ ۴

۲۸۷ بهرام مجد ۲۴۰۱۹ ۲

۲۸۸ علی اصغر محرابی ۱۸۰۰۳ ۲

۲۸۹ عیدی محمد عزیزی سورشجانی ۱۸۰۰۳ ۲

۲۹۰ نازدار محمدی ۱۲۰۱۲ ۴

۲۹۱ محمد محمدی ۱۹۰۳۳ ۴

۲۹۲ علی اكبر محمدی سرك ۴۱۰۲۳ ۱

۲۹۳ بیك محمد مرادی ۱۸۰۰۵ ۲

۲۹۴ طهماس مرادی ۲۹۰۱۲ ۴

۲۹۵ مصطفی مرتضایی ۱۷۷۷۵ ۴

۲۹۶ سید رضا مرتضوی ۳۸۰۳۷ ۱

۲۹۷ حسن مرشدی ۱۹۰۳۳ ۴

۲۹۸ فواد مشعلی بعثه رهبری ۱

۲۹۹ حسن مشهدی خوشخو ۱۹۱۰۰ ۲

۳۰۰ لطیف مشهدیان ۳۰۲۷۸ ۶

۳۰۱ محمدابراهیم مصطفی زاده ۲۸۱۵۹ ۴

۳۰۲ ایمان علی مصیبی ۳۰۰۲۸ ۶

۳۰۳ عباس معلمی اوره ۱۳۰۷۷ ۵

۳۰۴ رجب محمد مغفوری ۳۸۰۱۷ ۴

۳۰۵ عطاء اله منصوری ۲۴۰۱۰ ۴

۳۰۶ علیرضا مهان نواز ۱۹۰۵۸ ۳

۳۰۷ بهرام مهدیان ۱۸۰۰۳ ۲

۳۰۸ علی اصغر مهرآباد ۱۹۰۲۹ ۴

۳۰۹ غلامعلی مهربانی ۱۹۰۳۳ ۴

۳۱۰ سیدحسن موسوی ۲۸۱۵۹ ۴

۳۱۱ سیدمحمد موسوی ۲۹۰۱۲ ۴

۳۱۲ مصطفی موسوی ۳۰۰۲۸ ۶

۳۱۳ محمد رضا موید زاده ۳۵۰۱۰ ۱

۳۱۴ ابراهیم میان آبادی ۱۹۲۸۹ ۳

۳۱۵ عمار میرانصاری بعثه رهبری ۱

۳۱۶ سیدحمید میرزاده بعثه رهبری ۱

۳۱۷ محمد میرزایی ۲۹۰۱۳ ۴

۳۱۸ مرجان نازقلی چی ۳۸۰۱۷ ۸

۳۱۹ ابراهیم ناصری ۴۸۰۱۷ مقیم خارج كشور

۳۲۰ فرحناز ناصری ۴۸۰۱۷ مقیم خارج كشور

۳۲۱ فرهاد نجفی ۱۸۰۰۳ ۲

۳۲۲ احمد نجفی ۲۴۰۳۷ ۳

۳۲۳ عشرت نریمانی ۱۲۰۱۲ ۴

۳۲۴ عبدالعزیز نساج ۱۶۰۱۱ ۴

۳۲۵ علیرضا نظری ۱۷۲۹۱ ۳

۳۲۶ غلامعلی نظری ۱۹۳۷۳ ۴

۳۲۷ علی نعمت زاده ۲۴۰۱۹ ۲

۳۲۸ سلطانعلی نفر شلمزاری ۱۸۰۰۳ ۲

۳۲۹ حسین نورانی ۱۹۲۸۹ ۳

۳۳۰ سیدبیژن نوربخش ۲۸۱۵۹ ۴

۳۳۱ بی بی فاطمه نیاز پیر مرادی ۳۸۰۱۷ ۴

۳۳۲ عبدالمجید نیك روان ۱۷۲۴۸ ۴

۳۳۳ ابراهیم هادی ۱۳۳۲۲ ۳

۳۳۴ حسن همایونی ۳۹۰۰۹ ۶

۳۳۵ سبامك همتیان سوركی ۱۸۰۰۵ ۲

۳۳۶ نصرت الله واحدی ۲۴۰۳۷ ۳

۳۳۷ محمدرضا واعظی ۱۹۰۲۹ ۴

۳۳۸ محمدرضا واعظیان آشپزخانه ابوالجدایل

۳۳۹ علی حسین ولی پور ۱۸۰۰۳ ۲

۳۴۰ قربان یعقوبیان ۳۰۲۷۸ ۶

۳۴۱ سید ابوالقاسم یغطین ۲۴۰۱۹ ۲

۳۴۲ رحمت اله یوسفی ۳۰۲۷۸ ۶

۳۴۳ مجید یونسی زاده ۴۱۰۲۱ ۱

۳۴۴ مجید یونسیان ۱۷۷۷۵ ۴

 

 

لیست جدید فوتی های حادثه جمرات تا ساعت ۱۰ امروز(مورخ ۹۴/۰۷/۰۴) به این شرح است:

 

ردیف نام نام خانوادگی كاروان توضیحات

۱ محمد نوری استادی ۱۹۴۰۲

۲ محمد ابراهیم احمد آبادی ۱۹۰۳۳

۳ بلال اسلامیان ۱۰۰۰۳

۴ احمد اسماعیلی چاوند ۲۸۱۵۹

۵ حسن افشون ۱۲۰۱۲

۶ نادعلی امینی ۲۴۰۱۶

۷ حجت اوشیانی ۲۸۱۵۹

۸ عبد الله ایگدری ۳۸۰۳۶

۹ تازه گل آزمون ۳۸۰۱۷

۱۰ گل در یار بازای

۱۱ علی رضا باغانی ۱۹۲۸۹

۱۲ علی اكبر باغانی ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی

۱۳ محمد ابراهیم باقری ۴۰۰۱۱

۱۴ امین باوی بعثه رهبری ۴۹۰۰۳

۱۵ بایرامعلی بخته ۱۰۰۰۳

۱۶ عروج علی برازنده ۱۰۰۰۳

۱۷ عبد الله براهویی ژند ۳۸۰۳۶

۱۸ غضنفر بشیری گودرزی ۲۹۰۱۳ ساعت ۱۷-۹۴۰۷۰۳

۱۹ علیرضا بقایی ۱۹۳۷۳

۲۰ محمد ولی بهلكه ۳۸۰۱۷

۲۱ یگن بی بی مقدم اینچه برون ۳۸۰۱۷

۲۲ كریم پور تقی راستگو مقدم ۲۸۱۵۹

۲۳ ابراهیم پور رستمی ۲۸۱۵۹

۲۴ فرهاد پیرزاده ۴۸۱۱۳ خارج از كشور

۲۵ وجیه الله تقالی ۱۷۲۴۸

۲۶ سعید جعفری ۱۷۶۶۵

۲۷ اسماعیل جعفری ۲۴۰۱۰ فارس

۲۸ حسین جعفری ۴۰۰۱۱

۲۹ سید جلال جلال زاده ۱۹۳۷۲

۳۰ عبد الصمد جمشید نژاد ۲۴۰۱۶

۳۱ رجب علی جمعه اربانی ۱۹۲۸۹

۳۲ علی حسین چشم دهام ۴۰۰۱۱

۳۳ حبیب الله چنگیری ۱۳۳۲۲

۳۴ محمد چوبدار ۳۹۰۰۹

۳۵ عصمت حسامی ۱۲۰۱۲

۳۶ محسن حسنی كارگر بعثه رهبری ۴۹۰۰۳

۳۷ علی اكبر حسینی ۱۹۲۸۹

۳۸ سیدحسن حسینی ۱۹۰۳۳

۳۹ حسین حیاتی ۲۴۰۳۷ ۳

۴۰ قیصر علی حیدری اصفهان جواهر المشاعر

۴۱ عبد الصمد خانی ۱۹۰۳۳

۴۲ خدیجه خرمایی ۳۸۰۳۶

۴۳ شكرالله خشخویی ۱۳۰۷۷

۴۴ محمد خندان ۲۴۰۳۷

۴۵ غلام رضا خورسند ۲۸۱۵۹

۴۶ محمد سعید دانش طلب ۱۹۳۷۳

۴۷ یكن دردی لكه ۳۸۰۱۷

۴۸ علی اكبر دلیر ۳۹۰۰۹

۴۹ مالك دهقان خیاوی ۱۰۰۰۳

۵۰ علی ذبیح زاده پاشا ۳۰۰۲۸ ۶

۵۱ عبد الله رادپور ۱۲۰۱۲

۵۲ علی رازانی ۲۹۰۱۲

۵۳ محمد راكعی ۲۴۰۱۹

۵۴ علی رجبی محمد آباد ۱۹۲۸۹

۵۵ عبدالقادر رحكن رودی ایرانیان خارج از كشور

۵۶ قاسم رحمانی ۲۴۰۳۷

۵۷ قنبر رحمانی تونی ۲۹۰۱۲

۵۸ عبد الستار رحمكن سوری خارج از كشور

۵۹ سید احمد رحیمی ۴۰۰۱۱

۶۰ رضا رحیمیانی ثابت ۲۹۰۱۳

۶۱ محمد حسین رمضانی سیاه خلكی ۲۸۱۵۹

۶۲ سید مرتضی رییس زاده ۱۳۰۷۷

۶۳ قربانعلی سالاری ۳۰۰۲۸

۶۴ حسین سبور ابراهیمی ۱۹۳۷۳

۶۵ محمد مهدی سلحشور ۳۰۰۲۸

۶۶ حسن سلیمانی درچه ۱۳۰۷۷

۶۷ محمد رضا سلیمانیان درچه ۱۹۰۲۹

۶۸ محی الدین سید باقری ۲۴۰۱۹

۶۹ شهریار شادمندخانه ۱۹۳۷۳

۷۰ محمد شاه محمدی ۱۹۲۸۹

۷۱ غلامعلی شاهین ۱۹۰۲۹

۷۲ عباسعلی شكری ۴۰۰۱۱

۷۳ علی اكبر شهرآباد ۱۹۰۲۹

۷۴ سیاوش شیبانی ۳۰۲۷۸

۷۵ عبد الستار شینور نصاری ۲۰۲۰۶

۷۶ ابراهیم صادقی واسكسی ۳۰۲۷۸

۷۷ غلامرضا طاهری ۴۰۰۱۱

۷۸ رضا عارف خانی ۱۹۰۳۳

۷۹ حسین علی عباسی ۴۰۰۱۱

۸۰ احمد عباسی ۱۹۲۸۹

۸۱ جمشید علم جو ۲۸۱۵۹

۸۲ شریف عماد ارشد ۱۲۰۱۲

۸۳ منصور غضنفری ۱۲۰۱۲

۸۴ غلامرضا غلامی ۱۹۳۷۳

۸۵ فرامرز غلامی ۴۰۰۱۱

۸۶ محسن غلامی

۸۷ رحمت غلامی جیرگل ۲۸۱۵۹

۸۸ محمد اسماعیل فخری ۱۹۰۳۳

۸۹ ابراهیم فخری ۲۸۱۵۹

۹۰ محمد علی فرخاری ۱۹۰۳۳

۹۱ محمدتقی فرخاری ۱۹۰۳۳

۹۲ حسین فرخی ۴۰۰۱۱

۹۳ محمد رضا فروزان ۳۰۲۷۸

۹۴ هدایت قاسمی شورابی

۹۵ علی اكبر قدم گاهی ۱۹۰۳۳

۹۶ درسن تقان قزل ۳۸۰۱۷

۹۷ اقا محمد كره ش ۳۸۰۰۲

۹۸ ابراهیم كریم پور چمچالی ۲۸۱۵۹

۹۹ رضا كریمی قلعه بابا خانی ۱۷۲۴۸

۱۰۰ احمد كفاش ۱۳۰۷۷ اصفهان

۱۰۱ علی اكبر كلاته ۱۷۲۴۸

۱۰۲ اسماعیل گندابی ۱۹۰۳۳

۱۰۳ عباس گودرزی ۲۹۰۱۳

۱۰۴ عباس لطفی ۲۴۰۱۰

۱۰۵ محمد ظاهر ماروسی ۱۹۰۳۳

۱۰۶ مجهول الهویه ۳۸۰۱۷ گلستان

۱۰۷ مجهول الهویه تهران شفیعی

۱۰۸ مجهول الهویه مرد ۴۰ ساله

۱۰۹ مجهول الهویه مرد

۱۱۰ مجهول الهویه مرد ایرانی

۱۱۱ مجهول الهویه فارس

۱۱۲ مجهول الهویه

۱۱۳ مجهول الهویه وفاق رودسر گیلان

۱۱۴ مجهول الهویه گلستان كاروان یتیم پرور

۱۱۵ مجهول الهویه گلستان كاروان یتیم پرور

۱۱۶ ابراهیم محمدی ۱۹۰۳۳

۱۱۷ حسین محمدی ۲۴۰۱۶

۱۱۸ غلام رضا محمودی ۴۰۰۱۱

۱۱۹ نور محمد مختوم نژاد ۳۸۰۱۷

۱۲۰ عزت الله مرادی ۲۸۱۵۹

۱۲۱ عبد الستار ممكن رود خارج از كشور

۱۲۲ نعمت الله منصوری ۲۴۰۳۷

۱۲۳ داوود موسوی ۱۷۷۷۵ جانباز تهران

۱۲۴ مصطفی موسوی ۲۹۰۱۲

۱۲۵ هادی میرزایی ۱۹۳۷۳

۱۲۶ حسین میرمرتضوی ۱۹۳۷۳ ۴

۱۲۷ اسكندر ناصری ۲۴۰۱۶

۱۲۸ اسماعیل نجفی ۲۱۰۱۱

۱۲۹ مرادعلی نصر اللهی ۲۹۰۱۳ لرستان

۱۳۰ علی رضا نظربرومند ۲۴۰۳۷

۱۳۱ احمد نظری پور ۱۹۳۷۳

۱۳۲ رجب نعمتی ۲۴۰۳۷

۱۳۳ جواد نمازی مكی ۱۹۰۲۹

۱۳۴ فراحم نوری نوران ۱۰۰۰۳

۱۳۵ علی محمد یحیی پور ۲۸۱۵۹

۱۳۶ ابوبكر یوسفی ۱۲۰۱۲

 

لیست جدید مجروحین حادثه جمرات تا ساعت ۱۰ امروز(مورخ ۹۴/۰۷/۰۴) به این شرح است:

 

ردیف نام نام خانوادگی كاروان توضیحات نام بیمارستان

۱ محمد رضا ابراهیمی ۵۰۰۵۷

۲ مریم احمد كیان

۳ حبیب الله احمدی ۱۳۰۵۳ مرخص منی الطواری

۴ علی ارجمند ۳۰۲۷۸

۵ اسماعیل اسپوكه ۱۲۰۱۲ ای سی یو تخت ۱۱ منی الطواری

۶ محمد اسدی ۴۱۰۲۳ Icu b منی الجسر

۷ عبدالله اسماعیل زاده ۱۲۰۱۲

۸ اسماعیلی زاده

۹ علی اكبر اصغریان دستنایی ۱۸۰۰۳

۱۰ عبد الكریم اعتصامی

۱۱ مهدی اقای ۱۷۷۵۵ نور

۱۲ محمد امان ۱۷۲۴۷

۱۳ كیومرث امیرقلیان

۱۴ احمد امیری شهرضا ۱۳۰۷۷

۱۵ غلام عباس انتظامی نور

۱۶ عباس اوشیانی ۲۸۱۵۹ نور

۱۷ قربانعلی ایرانی نور

۱۸ حسین آبادی ۱۹۰۲۹ هوشیار گرمازده

۱۹ مجتبی برزگر ۳۰۲۷۸ عرفات

۲۰ علی نظر برومند ۲۴۰۳۷

۲۱ ایوب پوراحمدیان ۲۰۲۰۶ ستاد

۲۲ بی بی پورخطر ۳۸۰۱۷

۲۳ كسری پیرزاده خارج از كشور بیمارستان ایرانی مكه

۲۴ عبد محمد تاتار ۳۸۰۱۷

۲۵ ولی جعفریان نور

۲۶ عبد الصمد جمشید زاده ۲۴۰۱۶ طبقه دوم منی الجسر

۲۷ نعمت اله جهان بین ۳۹۰۰۹ ملك فیصل

۲۸ محمود جوان ۱۹۰۳۳

۲۹ عباسعلی حسین ابادی نور

۳۰ باقر حسین زاده ۱۸۰۰۳

۳۱ محمد حسینی ۲۴۰۱۶

۳۲ سید محمود حكمت

۳۳ اله محمد خسروی ۲۹۰۱۳ مرخص منی الطواری

۳۴ عمر خلیلی ۱۲۰۱۲ ICU ۵ intubate منی الجدید

۳۵ علی خیرخواه مرخص منی الطواری

۳۶ نقی داودی میر ۱۷۲۷۲ قوات الامن

۳۷ مقداد رجب زاده نور

۳۸ ابراهیم رضایی نور

۳۹ علی اكبر رضایی نور

۴۰ مریم رنجبر ۲۴۱۹۶ منل الجسر

۴۱ مریم رنجبر بستكی ۳۲۱۲۳

۴۲ دردی ریاحی ۳۸۰۲۵ مرخص منی الطواری

۴۳ فوزیه زارع ای سی یو منی الطواری

۴۴ محمد زارعیان ۲۴۰۳۷ طبقه دوم منی الجسر

۴۵ محمد زاهدی نور

۴۶ سید غالب ساعت ساز ۱۷۲۷۲ ضعف و بی حالی منی الطواری

۴۷ ذوالفقار ساعت ساز

۴۸ رحیم سالك ۱۲۰۱۲ intubate / med b منی الجدید

۴۹ فریبرز ستاری ۱۸۰۰۳ icu b منی الجسر

۵۰ نوراله سعیدی ابواسحقی ۱۸۰۰۳ قوات الامن

۵۱ سعیدی فر ملك فیصل

۵۲ آمنه سماپوش گلوگاه ۳۰۰۲۸ جبل الرحمه

۵۳ مریم شاه محمدی ۱۹۲۸۹

۵۴ یوسف شیخی ۱۲۰۱۲

۵۵ مسعود صامت نور

۵۶ ابوالفضل صفاجو ۱۹۰۳۳ نور

۵۷ مهدی صفری خارج از كشور بیمارستان ایرانی مكه

۵۸ سید محمدعلی ضیایی زاده نور

۵۹ مهدی طهماسبی نور

۶۰ حسین عاروان ۲۹۰۱۲

۶۱ عباسی ده كردی

۶۲ محمد علی پور ۱۶۱۳۳ ای سی یو منی الجدید

۶۳ اصغر علیزاده عباس آبادی ۳۰۲۷۸ عرفات

۶۴ اسماعیل غفارزاد ۱۷۰۶۵ قلب منی الطواری

۶۵ عبد الرضا فخرایی ۳۲۰۱۳ مرخص منی الطواری

۶۶ علیرضا قانونی نیا ۱۳۰۵۳

۶۷ بابك قلیچ خانی بعثه نور

۶۸ مهدی قمصری med a منی الجدید

۶۹ علی قنبری ۳۰۲۷۸

۷۰ ایل محمد قورچی گلستان

۷۱ حسن كارگر ۲۰۰۲۴ مرخص منی الطواری

۷۲ محمد موسی كرمی ۲۹۰۱۳ منی الجدید

۷۳ علی كفسال ۲۴۰۱۶

۷۴ مونا كمالی بیمارستان منا كاروان پارچه باف

۷۵ حسن گلشنی ۱۳۰۵۳

۷۶ نصرت اله گودرزی نور

۷۷ عبد الستار گوكلانی ۳۸۰۳۶

۷۸ حسین مجدی ۱۹۲۸۹ جبل الرحمه

۷۹ مجهول الهویه منی الجدید

۸۰ مجهول الهویه منی الجدید

۸۱ محسن مجیدیان ۱۷۲۴۸ قوات الامن

۸۲ ایار محمدگرگانی نور

۸۳ سعید محمدی

۸۴ محمد جواد موحدی ۱۹۰۰۶ دارالهادی

۸۵ ابراهیم مولوی ۱۷۲۷۳ تهران

۸۶ عبدالحكیم نصیری فیروزكوهی

۸۷ ایرج نعمت اللهی ۲۴۰۱۰ مرخص منی الطواری

۸۸ نیری ۲۴۰۱۰

۸۹ وحید وحیدی ۳۸۰۳۶ مرخص

۹۰ غلامرضا وحیدی قوات الامن

 

 

 

 

درباره نویسنده

4439مطلب نوشته است .نوشتن دیدگاه

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت یمین نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
تاسیس 1394

طراحی شده توسط گروه آرکو